[ Latest ] samanarthi shabd in marathi | समानार्थी शब्द मराठी 2023

samanarthi sabd in marathi

 samanarthi shabd in marathi 2023 | समानार्थी शब्द मराठी

अपंग – व्यंग, लुळा, विकलांग

अमाप – पुष्कळ, विपुल

अडथळा – मनाई, मज्जाव

अगत्य – अस्था, कळकळ, आपुलकी

अमित – असंख्य, अगणित, अमर्याद

अभिवादन – नमस्कार, वंदन

अभिनंदन – गौरव

अभिमान – गर्व

अभिनेता – नट

अभ्यास – सराव

अरण्य – वन, कानन

अवघड – कठीण, विकट, दुर्घट

अवकाश – अवधी, समय

अवचित – एकदम

अवर्षण – दुष्काळ

अविरत – सतत, अखंड

अडचण – समस्या

अश्व – घोडा, हय, तुरग, तुरंग

अशुभ – वाईट, अमंगल

असामी – इसम, व्यक्ती, माणूस

अस्त – अंतर्धान, लोप, शेवट

अग्नी – आग

अहंकार – गर्व

अस्थिर – चंचल, क्षणिक

आनंद – संतोष, मोद, हर्ष

आरंभ – प्रारंभ, सुरूवात

आकर्षण – मोह, ओढ, पाश

आवाज – नाद, निनाद, रव

आवश्यकता – गरज, जरूरी

आवड – होस

आग्रह – हट्ट, अट्टहास, हेका

आक्रमण – हल्ला, चढाई

आवाहन – विनंती, बोलवणे, आमंत्रण

आश्चर्य – नवल, विस्मय, अचंबा

motivational quotes in marathi

👉 Birthday wishes in marathi

👉 marriage anniversary wishes in marathi

इमानी – प्रामाणिक, नेक

इन्साफ – न्याय, निर्णय

उभा – सरळ, वडा

उमेद – हिंमत, धैर्य, उत्साह

उद्दाम – उद्धट, उर्मट, असभ्य

उत्सुक – उत्कांठित

एकाएकी – एकदम, अपचित

एकाग्र – एकतान, एकचित्त

एहसान – उपकार, दया

ऐषआराम – स्वस्थता, चैन

ऐच्छिक – इच्छिलेले, इष्ट

ऐसपैस – विस्तीर्ण, प्रशस्त

ओंड – लोंगर, टरफल, खोल

ओढाळ – अनिर्बध, उनाड

ओढी – सवय, माया, लळा

ओढा – झरा, नाला

ओझे – भार, बोजा, वजन

अंधुक – पुसट, अस्पष्ट

अंत – शेवट, मरण, मृत्यू

अंतरिक्ष – अवकाश

अंग – शरीर, तनू

अंघोळ – स्नान

samanarthi shabd in marathi समानार्थी शब्द मराठी

कवच – आच्छादन, आवरण

कविता – काव्य, पद्य

कसरत – व्यायाम, सराव, सवय

कलागत – भांडण, वैर, कळ

कर्मयोग – प्रारब्ध, योगायोग, देव

काळजी – चिंता, विवंचना

कान – कर्ण, श्रवण, श्रोत्र

कनक – सोने

कंजूष – कृपण

कुशल – हुशार, चतुर, बुद्धिमान

कुटाळ – कुचेष्टा, टवाळी

कुटुंब – परिवार

कुत्रा – श्वान

कुभांड – आळ, कट, कारस्थान

कुरापत – खोडी, कुचाळी, थट्टा

कुशल – सुस्वरूप, सुशाल, बुद्धिमान

केश – केस, लव, रोम, बाल

कोमल – नाजूक, मऊ, मृदू

खूप – पुष्कळ, भरपूर

खेद – वैषम्य, विषाद, दुःख

खेडे – ग्राम, गाव

खेडूत – गावकरी, ग्रामस्थ

खेड – ग्रंथ, अध्याय, व्यत्यय

गरज – जरूरी, आवश्यकता

गरीब – दीन, लाचार, पामर

गडप – अदृश्य, बेपत्ता, नष्ट

गबाळा – अजागळ, बावळट

गस्त – पहारा, रखवाली, रावण

गयावया – काकुळती, करूणा

गदारोळ – गोंधळ, ओरड, खटाटोप

गाथा – कविता, आर्या

गिरी – पर्वत, डोंगर, अचल

गुच्छ – झुबका, घोस

घाट – आकार, घडण

घास – कवळ, ग्रास

घास – गवत, तृण, चारा

चरितार्थ – उदरनिर्वाह

चप – गप्प, शांत, चूप, चीप

चकणा – तिरळा, काणा

चबुतरा – चौथरा, कट्टा, उंचवटा

चटकन – झपाझप, झरझर, त्वरीत

चट्टा – व्रण, डाग, वण

चप्पल – वहाणा, जोडा, पायताण

चाचणी – परीक्षा, तपासणी, पारख

चाणाक्ष – हुशार, चतुर, धूर्त, चलाख

चांगले – सुंदर, सभ्य, मनोहर

चिंता – काळजी, विवंचना

चांदी – रूपे

चांदणे – कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका

चिमुकले – लहान, छोटे, सान

चिळकांडी – पिचकारी, चिरकांडी

चिलट – डास, मशक, मच्छर

चिवट – चिकट, वातड

छान – सुरेख, सुंदर, उत्तम

छंद – नाद, आवड, शोक

जाहीर – प्रसिद्ध, प्रगट

जवाहीर – सोने, अलंकार

जाड – लठ्ठ, स्थूल, दांडगा, धष्टपुष्ट

जादू – इंद्रजाल, मंत्रतंत्र

जिद्द – हट्ट, आग्रह, दुराग्रह

जिणे – जीवन, आयुष्य, जीवीत

जिगर – जिवलग, जीवश्चकंठश्च

जुना – प्राचीन, जीर्ण, पुरातन

जुलूम – अन्याय, छळ

झडती – तपासणी, तपास, शोध

झरोका – गवाक्ष, जाळी, झरूका

झाड – वृक्ष, तरू, वनस्पती

झीट – मुच्र्छा, घेरी, भोवळ

झुंबड – गर्दी, जमाव, दाटी

झेंडा – निशाण, पताका

झोप – निद्रा, शयन, नीज

टाकाऊ – निरुपयोगी, कुचकामी

टाहो – आक्रोश, हंबरडा

टोलेगंज – भव्य, अजस्त्र, प्रचंड

ठाम – निश्चित, दृढ, बिनचूक,

ठाव – तळ, बुड, खोली

ठीक – बरोबर, उचित, योग्य

ठेका – आवाज, ताल, ताळ

डोके – शीर, मस्तक, शीर्ष, कपाळ

ढिला – सैल, मऊ, अघळपघळ

ढोर – गुरे, जनावरे

ढेकूण – मत्कुण, खटमल

ढोंग – सोंग, पाखंड

samanarthi shabd in marathi 2023 समानार्थी शब्द मराठी

तज्ञ – माहितगार, जाणता, पंडित

तड – शेवट, अखेर

तड – अडचण, तंगी

तडक – नेट, जोर, आवेग

तडजोड – समेट, सलोखा

तडफ – उत्साह, चपलता

तन – शरीर, देह, अंग, काया

तृप्त – संतुष्ट, समाधानी

तृप्ती – समाधान, संतोष, प्रसन्नता

तृषा – तहान, तृष्णा, इच्छा

तप – ध्यान, मनन

तरतूद – व्यवस्था, सिद्धता

ताकीद – समज, हुकूम, जरब, जबर

तारूण्य – यौवन, जवानी, तरूणपणा

तीव्र – प्रखर, कडक

तोटा – नुकसान, हानी

थकणे – दमणे, भागणे, श्रमणे

थांग – ठाव, पत्ता, माग

थाट – डामडौल, शोभा

थाळा – ताट, पात्र

थिटा – आखूड, अपुरा

थीर – शांत, स्तब्ध

थोर – मोठा, श्रेष्ठ

दाट – घन, घट्ट, निबिड

दिवस – दिन, वार, वासर

दिवा – दीप, दीपक

दुनिया – जग, पृथ्वी

दुर्ग – किल्ला, कोट, गढी

दूध – दुग्ध, पर, क्षीर

दुबळा – दुर्बल, सामर्थ्यहीन

दुर्दैव – दुर्भाग्य

दुःखी – कष्टी, खिन्न, त्रस्त

देऊळ – मंदिर, देवालय

धंदा – व्यापार, व्यवसाय, उद्योग

धूळ – धुरळा, माती, रजःकण

नाजूक – कोमल, मुलायम

नायक – नेता, पुढारी, अग्रणी

नारळ – श्रीफळ, नारिकेल

नापास – अनुत्तीर्ण, अयशस्वी

निर्धार – निश्चय, सातरी, विश्वास

नाते – रक्तसंबंध, आप्तपणा, नातलग

नित्य – नेहमी, सतत, सदा

निधन – मृत्यू, अंत, मरण

निपुण – निष्णात, कुशल, प्रवीण

निबिड – दाट, गडद, घनदाट

निलाजरा – निर्लज्ज, बेशरम

निश्चय – निर्धार, निग्रह, दृढता

निमंत्रण – आमंत्रण, आवतण

नुकसान – हानी, तोटा, खोट

samanarthi shabd in marathi समानार्थी शब्द मराठी

परंतु – पण, किंतु, शिवाय, लेकीन

पर्वत – गिरी, अचल, शैल

परवानगी – संमती, मान्यता

पंथ – मार्ग, रस्ता, वाट, पथ

पंक्ती – ओळ, रांग, पंगत

पंडीत – विद्वान, शास्त्रज्ञ, तज्ञ

पृथ्वी – भू, धरती, भवनी, वसुंधरा

पराक्रम – शौर्य, विक्रम, प्रताप

परिश्रम – कष्ट, महेनत, श्रम

प्रवीण – निपुण, कुशल, हुशार, पटू

प्रवासी – वाटसरू, पांथ, पांथस्थ

प्रबळ – बलवान, बलशाली, सामर्थ्यवान

प्रचंड – विशाल, अजस्त्र, अवाढव्य

प्रसिद्ध – प्रख्यात, विख्यात, नामांकित

प्रशंसा – स्तुती, वाखाणणी, शाबासकी

पान – पर्ण, पत्र, पल्लव

पाय – पद, चरण, पाद

पावन – पवित्र, निर्मळ, शुद्ध,

पाऊस – वर्षाव, पर्जन्य, वृष्टी

पात्र – लायक, योग्य, भांडे

प्राण – जीव, आत्मा, श्वास

प्रासाद – वाडा, महाल, राजवाडा

पुरूष – नर, मनुष्य, मर्द

पुष्प – फूल, कुसूम, सुमन, सुम

फडतूस – टाकाऊ, गचाळ, क्षुद्र

फायदा – नफा, लाभ, किफायत

फणकार – सपाटा, आघात, प्रहार

फिदा – रवूष, प्रसन्न, संतुष्ट

फुलोरा – बहर, मोहोर

फुकट – निरर्थक, व्यर्थ, फुका

फुशारकी – बढाई, शेरसी

फूल – पुष्प, सुमन, कुसुम

बडगा – सोहा, सोडगा, दंडुका

बहादूर – वीर, शूर, धाडसी, धीट

बरकत – भाग्य, सुदैव, लाभ

बरखास्त – समाप्त, विसर्जित, संपणे

बाप – पिता, जनक, जन्मदाता, वडील

बाग – बगीचा, उद्यान, उपवन

बाण – तीर, शर, सायक

ब्राह्मण – विप्र, विज

बुटका – गिड्डा, आरवूड, डेंगू, ठेंगणा

ब्रह्मदेव – ब्रह्म, चतुरानन, कमलासन, प्रजापती

बिगर – वाचून, खेरीज, शिवाय

बेडूक – मंडूक, बेडकी, बॅबॉ

बिकट – कठीण, अवघड

बंड – अराजक, गोंधळ, दंगा

बंदी – मज्जाव, मनाई, प्रतिबंध

बंधू – भ्राता, भाऊ, भाई, भय्या

बंदोबस्त – व्यवस्था, तजवीज

भांडण – तंटा, झगडा, कलह, कज्जा, संघर्ष

भीती – घबराट, धास्ती

भुंगा – भ्रमर, मूंग, अली

samanarthi shabd in marathi समानार्थी शब्द मराठी

मच्छ – मासा, मत्स्य, मीन

मंगल – शुभ, पवित्र

मंजूर – कबूल, संमत, मान्य

माकड – वानर, मर्कट, कपि

माणूस – मनुष्य, मनुज, मानव, नर

मान्य – मंजूर, कबुल, संमत

माया – दया, कृपा, मायाळू, करूणा

मित्र – दोस्त, सवंगडी, साथीदार

मुलगा – पुत्र, सुत, तनय, तनुज, आत्मज

मुलगी – कला, सुता, तनया

मेळ – संयोग, संगम, मीलन, मिलाफ

मोर – मयुर

याद – स्मरण, आठवण

यातना – कष्ट, हाल, अपेष्टा

युद्ध – लढाई, संगर, झुंज

योग्य – लायक, रास्त

योध – वीर, लढवय्या, योद्धा

राक्षस – असुर, दैत्य, दानव

रात्र – रजनी, यामिनी, निशा, रात

रागीट – संतापी, कोपिष्ट, क्रोधी

लघू – हलका, लहान, हस्व

लज्जत – रूची, स्वाद, गोडी

लक्ष्मी – संपत्ती, वैभव, उत्कर्ष

लाचार – अगतिक, दीन

लवण – मीठ, क्षार, खारट

वस्त्र – वसन, अंबर, कपडा, कापड

वाघ – व्याघ्र, शार्दुल

वारा – वायू, वात, अनिल, मरूत

वास – गंध, सुगंध, परिमल

वास – सुगावा, खूण

वास्तव – खरे, प्रत्यक्ष, यथार्थ

विघ्न – संकट, अडचण, पआपत्ती

विपुल – पुष्कळ, भरपूर

विशाल – मोठे, प्रचंड, विस्तृत

विकल्प – संशय, भ्रम

विहार – खेळणे, क्रीडा

विश्वास – खात्री, इमान

विनंती – प्रार्थना, विनवणी

विस्तीर्ण – विशाल, अफाट

वेदना – यातना, दुःख

वैभव – ऐश्वर्य, श्रीमंती

व्याधी – आजार, संकट, आपत्ती

शरम – लाज, लज्जा

शस्त्र – हत्यार, आयुध

शंकर – महेश, महादेव, शिव

शत्रू – अरि, दुश्मन, वैरी

शहर – पूर, पुरी, नगर

शर्यत – स्पर्धा, चढाओढ

शागीर्द – शिष्य, विद्यार्थी

शिकस्त – पराजीत, पराभूत

शिक्षा – शासन, दंड, सजा

शेष – अनंत, वासुकी

शेतकरी – कृष, कृषीक

श्रद्धा – निष्ठा, विश्वास

श्रेष्ठ – उत्तम, उत्कृष्ट

समानार्थी शब्द मराठी || samanarthi shabd in marathi

संमती – अनुमती, मान्यता, सहमत

सरदार – उमराव, मानकरी

समीप – जवळ, निकट

समुद्र – सागर, सिंधू, रत्नाकर

संहार – नाश, विध्वंस, विनाश

सहयाद्री – सह्यपर्वत, सह्यगिरी

सफर – प्रवास, यात्रा

सावध – जागरूक, दक्ष, सावधान

साच – खरा, खरोखर

साहस – धाडस

स्वागत – आदरसत्कार, आदरातिथ्य

सिंह – मृगेश, वनराज, केसरी, मृगेंद्र

सीता – जानकी, वैदेही

सुगंध – सुवास, परिमल

सुवासिनी – सौभाग्यवती, सवाष्ण

सुरेख – सुंदर, रम्य, मनोहर

सूर्य – रवि, भास्कर, मित्र, भानू

सेनापती – सेनानी, सेनानायक

स्नेह – मैत्री, मित्रत्व, प्रेम

सैनिक – शिपाई, जवान

सैन्य – फौज, लष्कर, सेना

सोने – सुवर्ण, कनक, कांचन, हेम

सोबती – सवंगडी, मित्र

हरळी – आरोळी, हाक

हर्ष – आनंद, मोद, आमोद

हृदय – अंतःकरण, मन

हात – कर, हस्त ,भुज , बाहू

हिकमत – युक्ती , चातुर्य

हुरहुर – रूखरूख , चिंता , काळजी

हेळसांड – सुस्ती , दिरंगाई

होडी – नाव , नौका

क्षय – नाश , हास

क्षुद्र – क्षुल्लक , उणेपणा

ज्ञान – विद्या , बुद्धी

पुन्हा वेबसाईला भेट द्या धन्यवाद..!

हे पण वाचा ⤵️⤵️

👉 Google input tools marathi 

👉 Liberal meaning in marathi 

👉 Good night in marathi 

👉 good morning quotes in marathi

👉 मोबाईलवरून Gmail अकाउंट कस बनवायचं ? how to create a gmail account in marathi

 

Follow on instagram

marathi grammar, मराठी व्याकरण

3/5 - (1 vote)

Leave a Comment