[ Fine ] Pleasure meaning in marathi [2023] – wikihubmarathi

 

pleasure meaning in marathi

pleasure meaning in marathi – pleasure म्हणजे काय ?

इच्छा
मर्जी
सुख
आनंद
सुखाचा प्रसंग

हे पण वाचा :- anxiety meaning in marathi

pleasure meaning  marathiवाक्य

इच्छा – एखादी घोस्ट हवी असणे
मर्जी – स्व इच्छे ने
सुख – जीवनातलं सर्वात मोठे सुख प्रेम आहे
आनंद – तुम्हाला भेटून आनंद झाला

Rate this post

Leave a Comment