नाम व नामाचे प्रकार [ Best ] nam in marathi 2022

सर्वनाम व त्याचे प्रकार nam in marathi

नाम व नामाचे प्रकार

नाम
नाम म्हणजे कोणत्याही स्थळाला , व्यक्तीला किंवा वस्तूला दिलेले नाव होय.

उदाहरण. माहूरगड , आंबा , राम , टेबल इत्यादी .

i) माहुरगड हे एक देवस्थान आहे .
ii) आंबा गोड आहे .
iii) राम गाणं गातो .
iv) टेबल खूप महाग आहे

नामामध्ये नामाचे 3 प्रकार पडतात .

1) सामान्य नाम
2) विशेष नाम
3) भाववाचक नाम

नाम व नामाचे प्रकार

1) सामान्य नाम

    सामान्य नाम म्हणजे समान गुणधर्मांमुळे दिले जाणारे नाम होय.

उदाहरण. मुलगी , टेबल , प्राणी , शहर इत्यादी

मराठी व्याकरण 

इंग्रजी व्याकरण

 

2) विशेष नाम

       विशेष नाम म्हणजे विशिष्ट अशा वस्तूचा , प्राण्यांचा , स्थळांचा , पक्षांचा किंवा व्यक्तींचा बोध होतो .

उदाहरण. राजू , झाडू , बैल , शेगाव , मोर , महेश इत्यादी

हे पण वाचा : सर्वनाम

3) भाववाचक नाम

 भाववाचक नाम म्हणजे ज्या नामामध्ये पदार्थ किवा प्राणी यांमधील गुणांचा , धर्माचा किंवा भावाचा बोध होतो .

उदाहरण. हास्य , धैर्य , आनंद , प्रामाणिक , धूर्तपणा , चांगुलपणा इत्यादी.

Rate this post

Leave a Comment