केवलप्रयोगी अव्यय उदाहरण मराठी keval prayogi avyay in marathi 2022 Best Grammar

केवलप्रयोगी अव्यय उदाहरण मराठी keval prayogi avyay in marathi

केवलप्रयोगी अव्यय उदाहरण मराठी keval prayogi avyay in marathi

● केवल प्रयोगी अव्यय ●

   वाक्यात केवळ उपयोग तसेच केवळ प्रयोग किंवा उदगार व्यक्त करण्यासाठी वापरले जाणारे शब्द म्हणजे केवल प्रयोगी अव्यय .

     केवलप्रयोगी अव्यय उदाहरण मराठी keval prayogi avyay in marathi

उदाहरण. शाब्बास , बाप रे , अबब , वा-वा , ठीक , छे-छे , शी , अरे , अहो , गप , चिप इत्यादी

 

1) हर्षदर्शक केवलप्रयोगी – वावा , अहाहा , आहा , वा , आ-हा , ओहो 

2) शोकदर्शक केवलप्रयोगी – अगाई , हाय , अरेरे , अयाई, ऊं, हायहाय

3) आश्चर्यकारक केवलप्रयोगी – बापरे , अबब , अहाहा , ओहो , अरेच्चा , ऑ 

4) प्रशंसादर्शक केवलप्रयोगी – भले , छान , खासच , शाबास , भारी , फक्कड , वाहवा , ठीक 

5) संमतिदर्शक केवलप्रयोगी – अच्छा , बराय , हां , ठीक 

6) विरोधीदर्शक केवलप्रयोगी – अंहं , छे , छे-छे , छट , उंहू

7) तिरस्कारदर्शक केवलप्रयोगी – हुड , छत , शी , धिक , फुस , थु: 

8) संबोधन दर्शक केवलप्रयोगी – अरे , अहो , रे , अगं , ए, अगे, बा 

9) मौनदर्शक केवलप्रयोगी – चिप , गप , चुप

हे पण वाचा – नाम व नामाचे प्रकार

हे पण वाचा – विशेषण उदाहरण मराठी

 

Leave a Comment