conflict meaning in marathi 2022 – wikihubmarathi

conflict meaning in marathi

conflict meaning in marathi

हे पण वाचा – liberal meaning marathi
हे पण वाचा – pleasure meaning marathi

conflict या शब्दाचा चा मराठी मध्ये अर्थ 👇 :

भांडण करणे
झगडा करणे
झुंज करणे
संघर्ष करणे
विरोध करणे
परस्परविरोध करणे

1 thought on “conflict meaning in marathi 2022 – wikihubmarathi”

Leave a Comment